Upphovsrätt och tack

Den här webbplats har upphovsrättsligt skydd, vilket även gäller de appar som presenteras och publiceras på Google Play.

Fans4good är grundat av Adam Nybäck och Peter Ankréus som tillsammans har tagit fram konceptet. Vi har många att tacka för värdefull hjälp vi fått under arbetets gång.

  • Stormfors har byggt delar av webbplatsen och hjälpt till med bilder och videoinspelning.
  • Ian Johnson har gjort logotypen med tillhörande ikon.
  • Nim Job har hjälpt till med designidéer och feedback.
  • Jean Jordaan har korrekturläst de engelska texterna.
 

Bilder via Wikimedia Commons

 

Musik

 

Öppen källkod

  • Box2D fysikmotor från Libgdx används i Supporterkedjan
  • Drupal 7 används som CMS för denna webbplats
 

Stort tack även till alla som löpande stöttar och kommer med synpunkter.